בין שני האוקטוברים 2000-2020

s.rebecca@handinhand.org.il

רבקה סלם, מרכזת הקהילה
ربيكا سلم، مُركِّزة المجتمع المحلي